ΣΕΓΡΕΔΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

ιατρός Φυσίατρος

ειδικός ιατρικού βελονισμού

 

οδός:

Δημητρίου Ράλλη 21, Μαρούσι 151 24

τηλ. 210 8022142,    6974963840

email: segredoumarkella@gmail.com

 

ΣΕΓΡΕΔΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ

ιατρός

ειδ. Ακτινοδιαγνωστικής

ειδικός ιατρικού βελονισμού

 

οδός:

Μεγαλοπόλεως 11, Ν. Κηφισιά, 14564

τηλ. 6976605030

email: venierissegredos@gmail.com

 

 

Ιατρικός Βελονισμός
 
IMG_3470
 
velonismos1
 

Ωτοβελονισμός

 
IMG_3460
 
Ιατρικος Βελονισμος
ΠΟΝΟΣ / ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ / ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ / ΩΤΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ

Στη σελίδα αυτή περιγράφοναναι πληροφορίες για επιπλέον εφαρμογές του ιατρικού βελονισμού

 

 

ΩΤΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ


Ο ωτοβελονισμός είναι μέρος της θεραπείας βελονισμού και συνδυάζεται ή όχι με τον σωματοβελονισμό. Τόσο η ωτοδιαγνωστική όσο και η ωτοθεραπευτική χρησιμοποιούν το πτερύγιο του αυτιού για τη διάγνωση και τη θεραπεία αντίστοιχα διαφόρων ασθενειών που αφορούν όλο τον οργανισμό.

Από τους πρωτοπόρους στην ερμηνεία του ωτοβελονισμού είναι ο ιατρός Paul Nogier, μέλος της Ομάδας Ιατρικών Μελετών της Λυών, ο οποίος προχώρησε στη χαρτογράφηση του ανθρώπινου σώματος με σωματοτοπική απεικόνιση του στο αυτί.

Σύμφωνα με αυτήν την χαρτογράφηση, το ανθρώπινο σώμα αντιπροσωπεύεται αντανακλαστικά με την μορφή ενός ανεστραμμένου εμβρύου δηλαδή το κεφάλι του οποίου, είναι στη περιοχή του λοβού. Έτσι, αναγνωρίστηκαν γύρω στα 100 ξεχωριστά ωτικά σημεία που χρησιμοποιούνται στην ωτοδιαγνωστική και ωτοθεραπευτική και μπορούν αν ερεθιστούν να επηρεάσουν διάφορα συστήματα στον οργανισμό.

Στον ιατρικό βελονισμό η επιλογή των περιοχών του αυτιού στις οποίες τοποθετούνται οι βελόνες έχει άμεση σχέση με την αγγείωση και τη νεύρωση της περιοχής.

Τα τελευταία χρόνια ο ωτοβελονισμός είναι από τα πιο διαδεδομένα μικροσυστήματα, έχει δεχτεί διεθνή αναγνώριση, διδάσκεται σε πολλές χώρες και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον αναγνωρίζει ως ένα θεραπευτικό σύστημα με ευρύ πεδίο εφαρμογών, καλά αποτελέσματα, ασφάλεια και ευκολία στην εφαρμογή.

 

 

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ


Στην περίπτωση της απώλειας βάρους, η θεραπεία βελονισμού είναι συμπληρωματική και έχει υποστηρικτικό ρόλο στο διαιτητικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο ασθενής. Μπορεί να βοηθήσει λοιπόν κάποιον που κάνει δίαιτα:

  1. μειώνοντας την όρεξη και
  2. αυξάνοντας το αίσθημα του κορεσμού.
  3. συμβάλλοντας στην ψυχολογική τόνωση, την προσπάθεια αποκατάστασης απορυθμισμένων κυκλωμάτων και γενικότερα του μεταβολισμού καθώς επίσης και
  4. την αντιμετώπιση της τοπικής συσσώρευσης λίπους.

Υπάρχουν θεραπευτικά πρωτόκολλα ωτοβελονισμού και σωματοβελονισμού που μπορούν και να συνδυαστούν μεταξύ τους ενώ κάποιες φορές επιλέγεται και η μέθοδος του ηλεκτροβελονισμού για την επίτευξη λιποδιάλυσης.

Πάντα όμως το θεραπευτικό πρόγραμμα επιλέγεται και προσαρμόζεται ανάλογα με την περίπτωση του ασθενούς και το ιατρικό ιστορικό του για αυτό και ο αριθμός των συνεδριών ποικίλει.


 

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ


Τα τελευταία 10 χρόνια, ο ιατρικός βελονισμός εφαρμόζεται στην δυτική ιατρική ως πρωταρχική ή συμπληρωματική θεραπεία σε διάφορα γυναικολογικά προβλήματα. Μερικά από αυτά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αφορούν την δυσμηνόρροια, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, την προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης κ.α.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν πολλές βιβλιογραφικές αναφορές στην εφαρμογή του βελονισμού για τη βελτίωση της γυναικείας υπογονιμοτητας μέσω της δράσης του στο νευρικό / ενδοκρινικό σύστημα. Στόχος της θεραπείας είναι η διαδικασία της ωορρηξίας, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, η δυσλειτουργία του άξονα υποθάλαμος – υπόφυση - ωοθήκες, η χαμηλή ροή στις αρτηρίες της μήτρας καθώς και η διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Επίσης, κάποιες εργασίες αφορούν την αντρική υπογονιμότητα αναφέροντας ότι ο βελονισμός μπορεί να βοηθήσει την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων και γενικότερα την ποιότητα του σπέρματος.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις παραπάνω εργασίες ο βελονισμός βοηθά στην γονιμοποίηση γιατί επεμβαίνει στην:

1. Ρύθμιση των ορμονών αναπαραγωγής

2. Αύξηση της αιματικής ροής στις ωοθήκες και άρα στη βελτίωση της ποιότητας του ενδομητρίου

3. Αύξηση αποτελεσματικότητας της IVF και μείωση παρενεργειών λόγω:

- πρόκλησης ωορρηξίας

- βελτίωσης της ποιότητας των ωαρίων

- καλύτερης αιμάτωσης του ενδομητρίου κατά την εμβριομεταφορά

-μείωσης τονικότητας της μήτρας με συνέπεια μικρότερη χρήση γοναδοτροπίνων

- μείωσης του άλγους κατά την ωοληψία

- μείωσης του stress

4. Ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος

5. Βελτίωση της ποσότητας, της κινητικότητας και της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων

Τονίζουμε ότι για την επιλογή της συμπληρωματικής δράσης του βελονισμού στην προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι απαραίτητη η συνεργασία των ειδικών ιατρών στην εξωσωματική γονιμοποίηση (γυναικολόγων, ενδοκρινολόγων, κ.α.) του εξειδικευμένου ιατρού στα συγκεκριμένα θεραπευτικά σχήματα βελονισμού και φυσικά η σύμφωνη γνώμη του ζευγαριού.

 


Συγγραφή κειμένων – Επιμέλεια : Σεγρέδου Μαρκέλλα, Σεγρέδος Βενιέρης

 

Βιβλιογραφικές αναφορές:

- Bai Xinghua, Acupuncture Visible Holism, ButterWorth Heinemann, 2001

- Bai Xinghua, Chinese Auricular Therapy, Sientific and Technical Documents Publishing House, 1994

- Chen B-Y et al. Relationship between blood radioimmunoreactive beta-endorphin and hand skin temperature during the electro- acupuncture induction of ovulation. Acu and Electrotheres, Int J 1991;16:1-5

- Καράβης Μ, ο Δρόμος του Βελονισμού, ITME, 2006

- Καράβης Μ, Φυσιολογία του Βελονισμού, εκδ. Ζεβελεκάκη, Αθήνα 1999

- Pallav J. Shah, Manoj Durairaj, Ian Gordon, John Fuller et al, Factors affecting patency of internal thoracic artery graft: clinical and angiographic study in 1434 symptomatic patients operated between 1982 and 2002, Elsevier 2004

- Paulus et al. Influence of acupuncture on the pregnancy rate in patients who undergo assisted reproduction therapy. Fertil Steril 2002;77(4):721-24

- Quintero et al. A randomized, controlled, double-blind, crossover study evaluating acupuncture as an adjunct to IVF. Fertil Steril 2004;81 (supp 3):11-12

- Siterman S, Eltes F, Wolfson V, et al., Effect of acupuncture on sperm parameters of Males Suffering from Subfertility Related to Low Sperm Quality, Archives of Andrology 39 155-161, 1997

- Stener-Victorin et al. Reduction of blood flow impedance in the uterine arteries of infertile women with electro-acupuncture, Human Reproduction, Vol. 11, No. 6, pp. 1314-1317, 1996

- Wen H L, Cheung S Y C Treatement of drug addiction by acupuncture and electrical stimulation. Asian Journal of Medicine 9:138-141, 1973

 

 

 

Στο διπλανό πλαίσιο της σελίδας και στη συνέχεια ακολουθούν φωτογραφίες που περιγράφουν τη διαδικασία της θεραπείας με ιατρικό βελονισμό.

Επίσης, υπάρχουν φωτογραφίες από το εκπαιδευτικό μας ταξίδι στο Πεκίνο και από τη συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ιατρικού Βελονισμου (ICMART, 2009) που έγινε στη Θεσσαλονίκη το Μάιο του 2009